Web Yaşam

Teknolojik Olarak Sosyalleşiyoruz

İnsanlığın ilerlemesini sağlayan en büyük güç, kuşkusuz ki hızla gelişen ve yayılan teknoloji olmuştur. Özellikle iletişim teknolojilerindeki değişim ve gelişimin zaman ve mekan tasarrufu sağlayarak insan hayatına heyecan verici şaşırtıcı değişiklikler ve kolaylıklar sunduğu da bir gerçek. Tabii yan etkilerini hesaba katmazsak.

Gelişim gösterdiği ilk günden itibaren üzerine büyük tartışmalar yürütülen bir teknoloji olan internet, zaman içerisinde dünya çapında yaygın bilgisayar ağlarına dayalı bir iletişim sistemine dönüştü. Sanal dünyada etkileşim olgusunun meydana gelmesini sağlayan internet olgusunun bu sayede genel kullanımdan özel kullanıma doğru hızlı bir ivme kazandığını söylersek yanlış olmayacaktır. Etkileşim olgusunun ortaya çıkmasıyla birlikte de aktif kullanıcılar aracılığı ile tek yönlü iletişim yerini çok yönlü iletişime bırakmıştır.

İletişim teknolojisindeki gelişme ve değişmelerin toplumsal örgütlenmeye ve kültüre etki ederek, onları yeniden  şekillendirdiği görülmektedir. Televizyon, bilgisayara oyunları, internet gibi kişiyi edilgen olmaya iten teknolojik aygıtlar bir süre sonra bireyleri bağımlılık düzeyinde etkileyebilmektedir. Bu araçlar bağımlılık düzeyinde uzun süreli kullandıklarında sosyal yaşamı sınırlamaya başlamakta, özellikle etkileşim ve iletişim süreçlerine zarar verebilmektedir.

Günümüzde yaşam biçimlerinde meydana gelen değişmeler iletişim fonksiyonlarında kendini göstererek sosyalleşme sürecinde kişiler arası ilişkilerinde büyük oranda farklılaşmasına neden olmuştur. Yoğun  bir uyarıcı bombardımanı yaratan kitle iletişim araçları, bireylerin karşılıklı etkileşim içine girmelerini zorunlu kılacak zamanları iyice azaltmaktadır. Bu yüzden de iletişim sürecinde bireyler etkin olmayı gerektiren iletişimden git gide uzaklaşmakta ve teknolojik iletişime yönelerek pasif bir konuma düşmektedir.

Özellikle internette, son yıllarda online toplulukların bir türü olarak ortaya çıkan sosyal ağ siteleri gittikçe popüler hale gelmiştir. Teknolojinin soğukluğunu sanal ortamda insanların bir araya toplanmasıyla ortadan kaldıran sosyal ağ siteleri, geleneksek ortamda insanlar arasında gerçekleşen yüz yüze iletişimin yarattığı etkinin benzerini sana ortamda meydana getirmektedir. Her ne kadar geleneksek ortamdaki gibi olmasa da sosyal ağ siteleri farklı bir platformda insanları bir araya getirerek etkileşimde bulunmalarına olanak tanımaktadır. Toplum, yeni teknolojilerle karşılaşıp bunları kullanmaya başladığı andan itibaren, ne toplum ne de teknolojinin kendisi aynı kalamaz. Karşılıklı etkilenme sonucu yeni kavramlar ortaya çıkar ve iletişim araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte de, teknoloji kanallı iletişimin hızlı bir şekilde arttığı görülür.

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler toplumsal etkileşimi sağlama düşüncesini temel almaktadır. İletişim teknolojilerinin ilerlemesi, kişilerin hayatlarında zaman ve mekan tasarrufu yaparak hızlı iletişim kurmalarını sağlasa da, kişilerin bireysel özgürlüklerinin kısıtladığı ve özel hayat kavramını yavaş yavaş yok olmasına neden olduğu düşünülmektedir. Teknoloji, her anlamda iletişime hız kazandırmış olsa da beraberinde kitle iletişim araçlarına odaklı, kendi kabuğuna çekilmiş bireyler yaratmıştır.

Yazar hakkında

Erol Apaydın

6 Aralık 1990 İstanbul doğumluyum. Aslen Sivaslıyım. Evliyim. Özel bir lojistik firmasında çalışmaktayım. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım okuyorum, koyu bir BEŞİKTAŞ taraftarıyım.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.